درباره سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز بیشتر بدانید

تمامی جوامع براي بهره‌مندي از تخصص و دانش كارشناسان علوم و فنون مختلف نياز به سازماندهي و رويكردي نظام‌مند دارند، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي همچون ديگر نظام‌هاي موجود در كشور نهادي صنفی- تخصصی است كه رسالت سازماندهي دانش‌آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي را به منظور استفاده حداكثري و صحيح از علوم و فنون مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در فعالیتهاي كشاورزي بر عهده دارد. اين نهاد، به استناد قانون تأسیس خود (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ سوم تیرماه سال ۱۳۸۰)، داراي سازمانهاي استاني است كه با مشاركت و عضويت مهندسان كشاورزي و منابع طبيعي تشكيل شده‌اند.

هم اکنون به صورت اینترنتی عضو شوید

سایر خدمات سایت

لیست کارشناسان رسمی سازمان

جهت مشاهده اطلاعات کارشناسان رسمی سازمان به این بخش مراجعه فرمایید.

دفاتر نمایندگی سازمان

People who have won certain awards, such as the Nobel Prize or an Academy Award (Oscar).
0
تعداد دفاتر دبیرخانه
0
تعداد کارشناسان رسمی
0
تعداد اعضای حقوقی
0
تعداد اعضای حقوقی